คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านพ่อเมือง

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ, นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ, นางสาวสุธิดา เเซ่เตี๋ยว กรรมการหอการค้าฯ เเละคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ผลิตเเละส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เเละสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่) เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น