พิธีสืบชะตาหลวงบวงสรวงปู่ใหญ่นาคราช ความเชื่อตำนานเล่าขานที่วัดบุปผารามแม่ริม

คณะศรัทธาวัดบุปผาราม คุ้มนกแลเชียงใหม่ดูดวง พระใบฏีกาเจษฎาพร จิรวฑฒโณ เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม(ทุ่งหัวช้าง) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีมงคลอันยิ่งใหญ่สืบชะตาหลวงบวงสรวงปู่ใหญ่นาคราชที่รักษาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางศรัทธาประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งใหลมาร่วมพิธี โดยสถานที่แห่งนี้ต่างมีความเชื่อและเล่าขานตำนานกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำทิพย์ และเป็นที่พักทัพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้ร่วมกันสร้างที่พำนักและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มากราบไหว้บูชา ขอพร และนำน้ำในบ่อน้ำทิพย์ไปใช้ประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคล การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อศรัทธาอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น