อ.แม่สรวย จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี คณะสงฆ์ในอำเภอแม่สรวย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนชาว อ.แม่สรวย ร่วมพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น