ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งมอบ “เก้าอี้นั่งเรียนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า”

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่งมอบ “เก้าอี้นั่งเรียนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า” แก่นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 120 ตัว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จัดหางบประมาณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดำเนินการจัดหาวัสดุและจัดทำเก้าอี้ จำนวน 120 ตัว งบประมาณ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งยังเป็นการฝึกฝีมือแก่นักเรียนของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น