ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น