ทบ.ส่งทีมแพทย์ คัดกรองผู้ป่วย พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ บริเวณด่านพรมแดนระหว่างประเทศ

เวลา 09.45 น. วันที่ 29 ม.ค. 63 คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ภายใต้การอำนวยการชอง พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.โรงพยายาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้ส่งชุดคัดกรองปฏิบัติงาน นำหน้ากากอนามัย และเเอลกอฮอล์ล้างมือมาแจกจ่าย และให้ความรู้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โดยได้นำเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์ไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจำนวน 2 จุด คือ ที่ด่านพรมแดน แม่สาย–ท่าขี้เหล็ก บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 จำนวน 500 ชุด และที่ด่านพรมแดนชายแดน ไทย–สปป.ลาว ที่ อ.เชียงแสน จำนวน 500 ชุด ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 และป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกรมแพทย์ทหารบก ส่งชุดคัดกรองปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการคัดกรองและป้องกันสถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ 3 ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาด

ซึ่งกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เน้นให้ความรู้และคำแนะนำกับประชาชน โดยสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในกระบวนการคัดกรองโรคทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมไปถึงด่านพรมแดนทราเชื่อต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางและใช้บริการผ่านเข้า–ออก ด่านพรมแดน และท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ตื่นรู้ ไม่ตื่นกลัว มีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทย และแพทย์ทหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น