ทต.แม่เมาะ รับมอบเครื่องตัดถ่าง เพื่อสนับสนุนการทำงานจิตอาสา

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย น.ส.ชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องตัดถ่างที่ใช้งานแล้วแต่ยังคงสภาพดี สามารถใช้งานได้ จากหน่วยงาน หรปม-ฟ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อนำไปหนุนเสริม อุปกรณ์ที่มีอยู่ สำหรับการใช้งานด้านการกู้ภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยทางท้องถนน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและพื้นที่ใกล้เคียง ณ อาคารพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น