มอบภาพถ่าย…แทนความรัก และความห่วงใย เพื่อ รพ.นครพิงค์

ในเดือนแห่งความรักใน ปี 2563 นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งมอบภาพถ่าย..แทนความรักและความห่วงใย เพื่อตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ ในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ชมรมช่างภาพอิสระ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผลงานภาพถ่ายได้ จำนวน 200 ภาพ

เพื่อมอบให้กับตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

ร่วมแสดงความคิดเห็น