วัดร่องฟอง สืบสานประเพณีโบราณ ก่อนที่จะสูญหาย จัดพิธีตากธัมม์ตานผ้าห่อคัมภีร์ วัดร่องฟอง ปีที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พระครูบวรธรรมกิตติ์ เจ้าคณะ ต.ทุ่งโฮ้ง-วังธง เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ เจริญพรกับผู้สื่อข่าวว่า วัดร่องฟองมีคัมภีร์เก่าแก่และสำคัญเป็นจำนวนมาก

และยังเป็นวัดที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานพุทธศิลป์ ชั้นยอดของเมืองแพร่ และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้มีพิธีตากธัมม์ตานผ้าห่อคัมภีร์ วัดร่องฟอง ปีที่ 1

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชาติ ตามแบบฉบับปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร จึงขอเจริญพร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานตากธัมม์กับวัดร่องฟองตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ ตากธัมม์ ตานผ้าห่อคัมภีร์ วัดร่องฟอง ปีที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ดังนี้

– เวลา 09.00 น. ไหว้พระ – รับศีล เวลา 09.10 น. พิธีสมมาคัมภีร์ (ขอขมาคัมภีร์) ประธานสงฆ์นำกล่าวคำขอขมาคัมภีร์

– เวลา 09.15 น. พิธีตากธัมม์…ประธานสงฆ์มอบคัมภีร์ใบลานแก่ผู้ร่วมงาน ประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวคำขออนุญาตตากธัมม์ พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาตั้งขบวนแห่ธัมม์…หน้าอุโบสถวัดร่องฟองอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์แห่รอบอุโบสถ 3 รอบ นำคัมภีร์ธัมม์ไปตาก บนลานธัมม์ศาลาเจดีย์วัดร่องฟองลั่งกังสดาล

เวลา 09.50 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาธัมม์

– เวลา 10.20 น. พิธีแสดงธัมม์ อานิสงส์ การสร้าง และการอนุรักษ์คัมภีร์ เวลา 10.35 น. พิธีตานธัมม์ และตานผ้าห่อคัมภีร์ ถวายจตุปัจจัย

– เวลา 10.50 น. พิธีอัญเชิญคัมภีร์ เก็บบนหอพระไตรปิฏกสวดบารมี 30 ทัศน์ ปฏิบัติธรรม สมโภช คัมภีร์สวดแผ่เมตตากล่าวคำขออนุญาตเก็บคัมภีร์ กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ร่วมกันอัญเชิญคัมภีร์เก็บบนหอพระไตรปิฏกวัดร่องฟอง

– เวลา 11.10 น. ฉันท์ภัตตาหารเพล / เชิญรับประทานอาหารกลางวัน

ก่อนที่จะมีงาน ตากธัมม์ที่วัดร่องฟอง ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์น 2563 โรงเรียนบวรวิทยาลัย วัดร่องฟอง สถาบันแห่งการแพร่ธัมม์ผ่านงานพุทธศิลป์ และ มจร.วิทยาเขตแพร่ โรงเรียนบ้านร่องฟอง..และชุมชนวัดร่องฟอง ร่วมกับ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น และมจร.พัฒนาสังคม วังน้อย..จัดกิจกรรม..อบรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

ด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ของ วัดร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น