เตรียมความพร้อมในการให้บริการร้านกาแฟ 635 COFFEE TECH

เมื่อวันที่ 1–2 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวจริยา จุมภูก๋า, นางลัดดา จมูศรี และนายเจนณรงค์ เงาผ่อง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CAFÉ MANAGEMENT LEVEL 1 PRE-OPENING COFFEE SHOP การวางแผนในการเตรียมตัวเป็นเจ้าของร้านกาแฟอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการร้านกาแฟ 635 COFFEE TECH ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

โดยรายละเอียดในการอบรมครั้งนี้ มีการความรู้เรื่องกาแฟและปัจจัยที่ส่งผลต่อกลิ่น/รสชาติของกาแฟถิ่นที่ปลูก, สายพันธุ์, การคั่ว, การบด, การเลือกใช้เมล็ดกาแฟ, การเลือกใช้เครื่องกาแฟและอุปกรณ์, เทคนิคการปฏิบัติ Espresso Perfect Shot, เทคนิคการเป่าโฟมนม, เทคนิคการชงกาแฟอย่างมีคุณภาพ, ปฏิบัติการชงเครื่องดื่ม เมนูร้อน เย็น ปั่น, BUSINESS PLAN ก่อนตัดสินใจเปิดร้าน, กำหนดรูปแบบธุรกิจของร้าน, กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, กำหนดการตั้งราคาขาย, การประมาณการคืนทุนของร้าน, หลักการออกแบบสูตรกาแฟให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า, การคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ, การคิดต้นทุน, การวางแผนกำลังคนและรับพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน, การวางแผนการตลาดและโปรโมชั่น และการวางแผนเตรียมการบริหารร้านเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!