เตรียมความพร้อมในการให้บริการร้านกาแฟ 635 COFFEE TECH

เมื่อวันที่ 1–2 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวจริยา จุมภูก๋า, นางลัดดา จมูศรี และนายเจนณรงค์ เงาผ่อง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CAFÉ MANAGEMENT LEVEL 1 PRE-OPENING COFFEE SHOP การวางแผนในการเตรียมตัวเป็นเจ้าของร้านกาแฟอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการร้านกาแฟ 635 COFFEE TECH ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

โดยรายละเอียดในการอบรมครั้งนี้ มีการความรู้เรื่องกาแฟและปัจจัยที่ส่งผลต่อกลิ่น/รสชาติของกาแฟถิ่นที่ปลูก, สายพันธุ์, การคั่ว, การบด, การเลือกใช้เมล็ดกาแฟ, การเลือกใช้เครื่องกาแฟและอุปกรณ์, เทคนิคการปฏิบัติ Espresso Perfect Shot, เทคนิคการเป่าโฟมนม, เทคนิคการชงกาแฟอย่างมีคุณภาพ, ปฏิบัติการชงเครื่องดื่ม เมนูร้อน เย็น ปั่น, BUSINESS PLAN ก่อนตัดสินใจเปิดร้าน, กำหนดรูปแบบธุรกิจของร้าน, กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, กำหนดการตั้งราคาขาย, การประมาณการคืนทุนของร้าน, หลักการออกแบบสูตรกาแฟให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า, การคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ, การคิดต้นทุน, การวางแผนกำลังคนและรับพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน, การวางแผนการตลาดและโปรโมชั่น และการวางแผนเตรียมการบริหารร้านเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น