รร.ปายวิทยาคาร จัดค่ายอบรมธรรมให้กับนักเรียนตามโครงการค่ายคุณธรรมวัยใส หัวใจธรรมะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้จัดค่ายอบรมธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการค่ายคุณธรรมวัยใส หัวใจธรรมะ พระวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ดังนี้ 1. พระอาจารย์สาคร พระอาจารย์เม่น สำนักสงฆ์พุทธอุทยานห้วยคายคีรี ให้ความรู้ ฝึกการบริหารจิตในเบื้องต้น 2. พระครูใบฎิกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ สำนักสงฆ์อารามสันติสุข อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้ความรู้บรรยายแบบล้านนาประยุกต์ เกี่ยวกับวัยเรียน เยาวชน ในการเรียนและการดำรงชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น