เปิดวันแรก ก๋วยเตี๋ยวสายใยรักชุมชน ต.บ้านถิ่น

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บ้านเลขที่ 166 หมู่ 1 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รอง ผวจ.แพร่ ได้เดินทางไปเป็นประธาน เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสายใยรักชุมชน ให้กับครอบครัวของ ด.ญ.ปาณิสรา ถิ่นสุข นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) ซึ่งเป็นเด็กหญิงกตัญญูร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง จนแม่เสียชีวิตและต่อมาพ่อก็มาเสียชีวิตในเวลาไล่เรี่ยกัน อาศัยอยู่กับพี่ชายและยายซึ่งชราภาพอายุ 85 ปี โดยหลายภาคส่วนที่ทราบข่าว ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น

โดยในวันนี้จะเป็นการเปิดร้านก๋วยเดี๋ยวสายใยรักชุมชน มี นายนภัสกร อภัยกาวี นายก ทต.บ้านถิ่นนางกฤษณา พลซา รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ น.ส.พัชรินทร์ สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ผอ.ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา นายสิทธิเดช ประจญมาร ปลัด ทต.บ้านถิ่น นายสมพงศ์ เหมืองหม้อ ประธานสภา ทต.บ้านถิ่น ผู้แทนบ้านพักเด็กและคนไร้ที่พึ่ง จ.แพร่ กาชาด จ.แพร่ แม่บ้านมหาดไทย อาสาสมัครพัฒนาสังคม ต.บ้านถิ่น ร่วมในพิธี

โดย นายนภัสกร อภัยกาวี นายก ทต.บ้านถิ่น กล่าวรายงานว่า ในนามคณะกรรมการภาคีเครีอข่ายขับเคลื่อน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้ดำเนินการ สนับสนุนและเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสายใยรักชุมชน ในวันนี้เป็นการดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายดังนี้ ผวจ.แพร่ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจ.แพร่ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 12,000 บาท

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.แพร่ มอบงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 1,000 บาท เงินที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 25,000 บาท และจากดำริของ ผวจ.แพร่ ที่ประสงค์จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้กับครอบครัวของ ด.ญ.ปาณิสรา ถิ่นสุข วันนี้จึงเกิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวสายใยรักชุมชนขึ้น

ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ กล่าวในตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสายรักชุมชนให้กับ น้องนุ่น เป็นการให้อาชีพกับครอบครัวน้องนุ่น ซึ่งการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืน ไม่ใช่ว่ามอบเงินแล้วก็หายไป ก็ขอฝากคนในชุมชนเข้าใช้บริการอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวสายใยรักชุมชน จากนั้น ผวจ.ได้ลงมือปรุงก๋วยเตี๋ยวขาย โดยนายก ทต.บ้านถิ่น ซื้อชามละ 200 บาท ปลัด ทต.บ้านถิ่น 200 บาท ประธานสภา ทต.บ้านถิ่น 200 บาท จากนั้นก็เปลี่ยนให้ นายวรญาณ บุญณราช รอง ผวจ. ปรุงก๋วยเตี๋ยว โดย ผอ.ร.ร.บ้านถิ่น ซื้อชามละ 200 บาท ผอ.ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยาภา 200 บาท และ ผวจ. สนับสนุนชามละ 500 บาท แล้วทุกคนก็นั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันอย่างเอร็ดอร่อย และทุกคนก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 บาทบ้าง ชามละ 100 บาท และปกติจะขายชามละ 20 บาท ไปอุดหนุนกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น