ปาย ตรวจเข้ม “ไวรัสโคโรนา”อย่างต่อเนื่อง

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวให้กับเมืองปาย ในฐานะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า อ.ปาย ร่วมกับ เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ปาย ยังคงมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคที่มาจากไวรัสโคโรนาในพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านั้น ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปายนั้น เป็นเพียงไข้หวัดใหญ่ธรรมดา และได้ทำการรักษาตัวจนหาย เดินทางกลับประเทศจีนไปแล้ว

ทั้งนี้ทาง อ.ปาย และเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ปาย ขอรายงานผลการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1.จุดคัดกรองด่าน ตชด.แม่ปิง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 9 นาย ประกอบด้วย จนท.จากสำนักงานสาธารณสุข อ.ปาย 1 คน รพ.สต.บ้านแม่ปิง 1 คน จนท. ตชด.3363 จำนวน 2 นาย และ อส.อ.ปาย 5 นาย ปฏิบัติงาน เวลา 08.30-18.00 น.
2.จุดคัดกรองท่ารถเปรมประชาปาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 คน ประกอบด้วย จนท.จากสำนักงานสาธารณสุข อ.ปาย 1 คน และ รพ.สต.บ้านเวียงเหนือ 1 คน ปฏิบัติงาน เวลา 18.00-21.00 น.
3.ผลการคัดกรอง รวมทั้งสิ้น 776 คน เป็นชาวจีน 51 คน เกาหลี 13 คน ไต้หวัน 10 คน ไทใหญ่ 18 คน ฝรั่ง 406 คน และคนไทย 278 คน
นอกจากนั้น ยังมีการปรับแผนการคัดกรอง คือ คัดกรองที่ด่านแม่ปิง ทั้งรถของเปรมประชา อายาเซอร์วิส และรถตู้เช่าเหมาอื่น ๆ เพิ่ม จนท.อส.จากเดิม 1-2 คน เป็น 5 คน ใช้เครื่องสแกนไข้ 2 เครื่อง ส่วนที่ท่ารถเปรมประชา คัดกรอง ตั้งแต่ 18.00-21.00 น. เฉพาะรถของเปรมประชา

เนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีการนำเสนอข่าวผ่านทีวี ว่า พบชาวเกาหลีป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจากการสอบสวนโรค แจ้งว่าติดเชื้อหลังกลับจากประเทศไทย จึงให้เจ้าหน้าที่แยกนักท่องเที่ยวเกาหลี ที่เข้ามาในพื้นที่ อ.ปายด้วย

นอกจากการตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ปาย ยังได้มีการลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และการป้องกันตนเอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ ในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
-บ้านเจ้าหม้อ หมู่ 2 ต.เวียงใต้ ให้ความรู้โดย นายเจริญศักดิ์ เลิศมงคล จนท.จาก รพ.ปาย
-บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ต.เวียงเหนือ ให้ความรู้โดย น.ส.ธันวา สถิตธรรมคุณ และนางวารุณี หอมดอกพุฒ จนท.รพ.สต.เมืองน้อย
-บ้านกุงแกง หมู่ 11 ต.ทุ่งยาว ให้ความรู้โดย น.ส.วันเพ็ญ รินทร์แก้ว จนท. รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง
-บ้านแพมบก หมู่ 6 ต.ทุ่งยาว ให้ความรู้โดย นายวินัย พันอ้วน จนท. รพ.สต.บ้านแพมบก

ร่วมแสดงความคิดเห็น