วิทยาลัยเทคนิคสารภี สนับสนุนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ ให้แก่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสารภี จ.เชียงใหม่ นำโดย นายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการฯได้สนับสนุนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ มอบให้แก่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ จากการเรียนรู้และปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มพัฒนาศักยภาพในตัวของนักเรียน นักศึกษา เองอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!