ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพ “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” ปี 2563

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms 2020 ปีที่ 1 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ Lanna Dreams of Flower “เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้”

รางวัลชนะเลิศ ผลงานของ คุณพรพล วุฒิไกรกัลยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงานของ คุณนายภัทรพงศ์ คำเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลงานของ คุณนุวัฒน์ จันทาจันทึก

ทางทีมงามต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน ที่เข้าร่วมส่งภาพเข้าประกวดอย่างมากมาย เเละผลงานบางส่วนของผู้เข้าประกวด จะถูกคัดเลือกนำมาจัดเเสดงที่งาน “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms 2020 ” โซน “Blooms City Gallery” บริเวณด้านหน้าหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น