กิ่งกาชาด อ.แม่สรวย ร่วมกับ กู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณ ออกเยี่ยมครูบาอินสม และชาวบ้านยากไร้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย โดยการนำของ น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอฯ พร้อมกู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณ (ในอุปถัมภ์ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ออกเยี่ยมอาการอาพาธของ ครูบาอินสม ณ วัดสบก๊อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยทางกู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณได้มอบ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 กล่องใหญ่ แผ่นรองพื้น พร้อมถวายจตุปัจจัย

ต่อมากิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ได้บูรณาการร่วมกับทางกู้ภัยวัดแสงแก้วโพธิญาณ (ในอุปถัมภ์ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 120 บ้านห้วยกล้า หมู่ที่ 18 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่ จำนวน 4 คน และได้มอบถุงยังชีพ ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าห่ม และข้าวสาร จากการตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำใช้ ในการนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับทางผู้ใหญ่บ้าน เรื่องที่จะสร้างบ้านให้กับทางผู้ยากไร้รายดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น