ทุนท้องถิ่นกับเมืองเล็ก แต่ธุรกิจมีขนาดใหญ่ การลงทุนของนักธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันถือว่าอยู่ในช่วงชะลอตัว การจะประคองธุรกิจนั้นก็ต้องมีความระมัดระวัง กลับมองว่าการช่วงชะลอตัวของเศรษฐกิจนั้น ผู้บริโภคมีโอกาสจะเลือกสินค้ามากขึ้น และร้านค้าที่มีความพร้อมสามารถยื่นโอกาสทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้ดีกว่า ทั้งนี้ตลาดการแข่งขันในจังหวัดเชียงใหม่ มองเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียน

โดยที่ให้ความหมายว่าตัวเมืองเล็ก แต่ขนาดของศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่ ทำให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ตลาดการแข่งขันธุรกิจมีความดุเดือดพอสมควร โดยเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งร้านค้าควรเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างกัน และมองว่าสินค้าที่มีราคาถูก ปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เสมอไป เพราะทุกคนมีความแข่งขันสูง การเลือกทางที่แตกต่าง คือ เลือกสินค้าที่แตกต่างออกไปในการจำหน่ายลูกค้า อาจจะทำให้ถูกเลือกได้เช่นกัน

มุมมองเศรษฐกิจยุคชะลอตัวในเชียงใหม่กับ นายภากร วัชรสุรังค์ กรรมการผู้จัดการ (LIV 365) เปิดเผยว่า ขนาดธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ และนักธุรกิจที่มาจากนอกพื้นที่ ด้านอสังหาริมทรัพย์ยังคงเดินแบบชะลอตัว แม้การสร้างบ้านจะชะลอตัวอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ก็จะไปเพิ่มสัดส่วนในอีกรูปแบบเสมอ ๆ

ความต้องการบ้านยังอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าสินค้าโครงคลังยังค่อนข้างเยอะ แต่ว่าผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรง ยังมีการนำเสนอแผนงานการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องล่วงหน้า 2 ปี แม้ว่าเศรษฐกิจหดตัว แต่ผู้ประกอบการทุกราย พร้อมที่จะฝ่าข้ามวิฤกตเช่นกัน แม้ว่าการทำธุรกิจอยู่เชียงใหม่ไม่ว่าเศรษฐกิจ การแข่งขันจะค่อนข้างเยอะ เป็นภาพรวมของสภาวะแวดล้อมด้วย นักลงทุนในเชียงใหม่ก็มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!