นร.รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลการบรรยายธรรม และประกวดสวดมนต์หมู่

สพม.34 ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การบรรยายธรรม และรับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในการประกวดสวดมนต์ หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จัดการแข่งขันโดย​ สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น