นร.รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพุทธชาติ ใฝ่เวลาดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและนายเจษฏากรณ์ สุนิธิมงคลชัย ที่ได้รับวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนักเรียนทั้ง 2 คน ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น