(มีคลิป) สวยงามตระการตา สวนไม้ดอกหนองบวกหาด ต้อนรับเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ นทท. เนืองแน่น

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ก.พ. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเปิดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ซึ่งภายในการจัดงานได้มีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เข้าชมความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับที่ได้มีการจัดตกแต่งภายในสวน พร้อมทั้งพากันถ่ายภาพ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

โดยทางด้านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ตกแต่งสวนสาธารณะ ให้มีความสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่ระหว่างการจัดมหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44

ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตกแต่งสวนสาธารณะหนองบวกหาดด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งจากในประเทศ และจากต่างประเทศที่หายาก จนเต็มพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงาม ควบคู่กับการนำไม้ดอกไม้ประดับจากต่างถิ่น มาประดับตกแต่งในสวนเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้มีการจัดทำจุดไฮไล์ สำหรับถ่ายรูปบริเวณสวนหนองบวกหาด เพื่อจะได้บันทึกภาพความสวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น