2 ศิลปิน สะท้อนความรู้สึก “คน” สู่ผลงานนิทรรศการศิลปะที่ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

วันพุธที 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.มีพิธีเปิดงาน นิทรรศการ The Sense by two Artist ของ 2 ศิลปิน นายคณพศ จันทร์คง และนายบุญเชิด เข็มเงิน เป็นรวมตัวกันเพื่อนำเสนอความรู้สึก ความเข้าใจ จิตใจ ที่ก่อเกิดในตัว “คน” บนโลกนี้ ผ่านสีสันผลงานศิลปะจิตรกรรม ลายเส้น และสื่อผสม โดยนิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น