เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด รอบสื่อมวลชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการตกแต่งอย่างสวยงาม ยิ่งใหญ่ เพื่อต้อนรับการจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ที่เป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตกแต่งสวนสาธารณะหนองบวกหาดด้วยไม้ดอกไม้ประดับจนเต็มพื้นที่ ทั้งด้านนอกและด้านในสวนสาธารณะ โดยเราได้นำไม้ดอกไม้ไม้ประดับจากต่างประเทศที่หายาก มาตกแต่งสวนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงาม ควบคู่กับการนำไม้ดอกไม้ประดับจากท้องถิ่นมาประดับตกแต่งในบริเวณสวน

เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีจุดไฮไลท์สำหรับถ่ายรูปทั่วบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่นิยมการถ่ายภาพ และแชร์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในวันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษ จะได้บันทึกภาพความสวยงามของสวนสาธารณะหนองบวกหาดได้อย่างสะดวก ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมต่อไป

นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคเหนือ) ได้กำหนดจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด “มรดกล้านนา งามสะพรั่งพฤกษา ล้ำเลอค่านครพิงค์” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะ สินค้าเกษตรประเภทไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ตกแต่งสวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่ระหว่างการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ซึ่งบัดนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการตกแต่งสวนสาธารณะหนองบวกหาดด้วยการนำไม้ดอกไม้ประดับ นานาชนิด มาตกแต่งทั่วบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพิ่มความสวยงามสะดุดตา เปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ ได้แก่ สื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44 และเพื่อเผยแพร่ความสวยงามของสวนสาธารณะหนองบวกหาด ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนในวงกว้างต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น