อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจสอบ ขึ้นราคาหน้ากากอนามัย

อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ออกตรวจสอบราคาสินค้าหน้ากากอนามัย หวั่นลอบขึ้นราคาเหมือนเมืองใหญ่แต่ไม่พบยังขายราคาปกติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจป้องปรามไม่ให้มีการกักตุนหรือขึ้นราคาหน้ากากอนามัย ณ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม ประกอบกับสถานการณ์ในช่วงเวลาปัจจุบัน สินค้าดังกล่าวเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก

จึงมีการสำรวจสถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ว่ามีการจำหน่ายที่เพียงพอ และราคาเป็นไปตามกลไกลตลาดหรือไม่ หากมีการกักตุนหรือขึ้นราคาสินค้า ให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ทางอำเภอแม่สะเรียงจึงได้ดำเนินการสำรวจร้านขายหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ร้าน ดังนี้
1.ร้านออมสินเภสัช โดยนางสาวปกเกศ อาริยะ เภสัชกร
2.ร้านกัลยรัตน์เภสัช โดยนางสาวกัลยรัตน์ ศรีพรโกมลรัตน์ เภสัชกร
3.ร้านขายยาชุมชนเภสัช โดยนายวิวัธน์ วิทยวราวัฒน์ เภสัชกร
4.ร้านสฤษดิ์ผลเภสัช โดยนายรุ่งโรจน์ ใบสุวรรณ ผู้สำเร็จหลักสูตร การอบรมบุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน จากการตรวจสอบไม่มีการกักตุนหรือขึ้นราคา หน้ากากอนามัยแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น