วัดพระธาตุผาเงา จัดเทศน์มหาชาติตานข้าวจี่ หลอมใจ 2 แผ่นดิน งานมาฆบูชาอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดเทศน์มหาชาติและตานข้าวจี่ งานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซี่ยน ในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย กับแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยมี พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นองค์แสดงเทศน์มหาชาติ มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชนไทย ลาว จากนั้นมีการแสดงฟ้อนรำของพี่น้องไทยลาว 2 ฝั่งโขง ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นและเป็นกันเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น