โรงเรียนเทศบาล 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา (100 คน) ทีมโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา และรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 (ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน) โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และการประกวดประเภททีม 5 คน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น