การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธภาพและสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2562 สนามหน้ามิวเซียมลำปาง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธภาพและสร้างสุข สำหรับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง อย่างมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมด้วย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางจันทร์สม เสียงดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และนายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) มาร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคน ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีขาว สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู มีขบวนพาเหรดการมีส่วนร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล และเกมส์เบ็ดเตล็ด ของนักเรียนอนุบาล ถึงระดับประถมที่ 6 และครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมการแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ สนามหน้ามิวเซียมลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น