ขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วม “รณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน” ครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนชาวลำปาง นักท่องเที่ยว และผู้รักการปั่นจักรยาน ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน” ครั้งที่ 3 เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประตูต้นผึ้งและร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม กำหนดนัดรวมพลพร้อมกัน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ก่อนเคลื่อนขบวนสู่ชุมชนประตูต้นผึ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น