ชวนร่วมงาน “ปั่น-วิ่ง ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้อ.แม่อาย” ครั้งที่ 3 เพื่อสมทบเงินช่วยโครงการกิ่งกาชาดฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานเอกชน –ภาครัฐ พ่อค้า ประชาชน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กลุ่มมวลชนทุกภาคส่วน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่อาย ได้จัดกิจกรรม ปั่นและวิ่ง “ปั่น-วิ่ง ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้อำเภอแม่อาย” ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดวิ่งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 08.00 น มีรางวัลเหรียญที่ระลึกทุกประเภท เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ดอยสูงธรรมชาติงดงาม น่าท่องเที่ยวพักผ่อน แล้วยังเป็นการหารายได้สมทบโครงการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ซึ่งได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ ประชาชน สังคม เช่นประสบภัยน้ำท่วม ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ประสบภัยหนาวในครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วยที่ยากจนไร้ญาติ และสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ไร้บ้านอยู่อาศัย ฯ

ซึ่งทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ได้ให้การช่วยเหลือในการที่ประชาชนได้รับ และประสบกับภัยทางธรรมชาติและภัยในครอบครัวต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือ ซึ่งในปีนี้จะจัดกิจกรรมปั่นรถจักรยานเสือภูเขาขึ้นดอยลางในเทือกเขาผ้าห่มปก จากที่ว่าการอำเภอแม่อาย-ดอยลาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร และเดินวิ่งจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย –สะพานบ้านท่าตอน จึงขอเรียนเชิญชวนนักปั่นและนักวิ่ง ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมทบเงินให้กับกิ่งกาชาด ที่จะนำรายได้ทั้งหมดใช้ประโยชน์กับโครงการประชาชน และสังคมที่ประสบภัยต่าง ๆ ต่อไป สามารถที่จะสมัครและลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น