ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดงาน ‘ของดีเมืองน่าน’ ประจำปี 63 วันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.ที่เวทีกลาง เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ในระหว่าง วันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 มี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เปิดงานของดีเมืองน่าน พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าทอเมืองน่าน และประชาชนร่วมเปิดงานอย่างคึกคัก เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาท้องถิ่น และชนเผ่า ส่งเสริมการตลาด แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าน

ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่แทนสภากาชาดไทย ในทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นองค์กรการกุศลที่ตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส โดยไม่เลือกชาติกำเนิด ศาสนา แต่อย่างใด เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ในการสาธารณกุศล

อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ของท้องถิ่น และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่านบ้านและการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ในส่วนของเวทีร้านกาชาดจังหวัดน่าน จะมีการแสดงของเครือข่ายองค์กร ชุมชนต่าง ๆ เพื่อคืนความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกวันด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การออกบูธของหน่วยงานราชการ การออกบูธแสดงสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าราคาถูกจากโรงงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสริตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. การประกวดนางสาวน่านวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2563 จังหวัดน่านจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ระหว่า วันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น