อสม.เชียงแสน เป็นแบบอย่างดูแลสุขภาพ จัดแข่งขันกีฬาทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเชียงแสน ประจำปี 2563 “แม่เงินเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีขบวนแห่นักกีฬา อสม.จากทุกตำบลใน อ.เชียงแสน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดการแข่งขันกีฬา อสม.ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของชมรม อสม. มีการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งเกมกีฬาสนุกสนาน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขในอำเภอเชียงแสน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น