กำนันดี ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงเจ้าที่พร้อมเลี้ยงวันเกิด

นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ส่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนางสาวปุณฑริกา คำบุญทา เหรัญญิกวิสาหกิจชุมฯ ได้จัดทำบุญเลี้ยงเจ้าที่ในสำนักงานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ หมู่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิก โดยมีอาจารย์คำปัน อุทรา เพชรราชภัฏ สาขาศิลปะไม้ไผ่ พร้อมกับนายพัฐจักร อัครกิติพัทธ์ เจ้าของห้างหุ้นส่วนชมจันทร์พาณิช และนายสมชาย ธนากุล สมาชิกวิสหกิจชุนฯ มาร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันเกิดของนายดี จันทคลักษณ์ อีกด้วย จัดไปเมื่อค่ำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาที่ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนฯ แบบเรียบง่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น