แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือยังทรงตัว

เศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกด้าน โดยส่งผลให้สถานการณ์ตลาดในภูมิภาคทั้ง 71 จังหวัด ที่ไม่ได้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลในไตรมาสแรกของปี 2019 ที่ผ่านมานั้น ดีมานด์ได้ลดตังลงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการรัดเข็มขัด ไม่ให้ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยในด้านของซัพพลายนั้น ได้มีการปรับลดลงของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน แต่ในทางกลับกันการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเน้นไปที่ 4 จังหวัดในภาคเหนือคือ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และพิษณุโลกนั้น ทางด้านผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้เผยว่าเริ่มอยู่ในสภาวะทรงตัว โดยถ้าอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC ทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดเสวนาในหัวข้อ วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 2020 โดยได้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้น จังหวัดที่ตลาดอสังหายังคงโดดเด่นที่สุดของภาคเหนือยังคงเป็นเชียงใหม่ เพราะเต็มไปด้วยซัพพลาย และยังมีตัวเลือกสูงอีกด้วย

ทางด้าน ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้กล่าวว่า ในปีนี้นั้น เชียงใหม่ยังมีการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยยังขยายตัวในพื้นที่ Safe Zone โดยทางด้านเชียงรายนั้นเหลือสต๊อคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังขายไม่ได้ไม่มากนัก แต่ยังมีการเปิดตัวของโครงการใหม่น้อยลง ในส่วนของจังหวัดตากเกิดการ oversupply หรือสภาวะตลาดบวมเล็กน้อยแต่ไม่ได้มากนัก เช่นเดียวกันกับพิษณุโลกที่ซัพพลายเยอะแต่ขายได้ไม่ดีนัก เทียบกับเชียงใหม่ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วและยังคงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดทางด้านนายไพศาล ภู่เจริญ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และประธานกรรมการบริหารแห่งบริษัท อรสิริน จำกัด ได้เผยว่าในจำนวนทั้งหมด 4 จังหวัดนั้น เชียงใหม่เป็นตลาดหลักในภาคเหนือเพราะมีการขายคอนโดในปริมาณที่สูงกว่าบ้านเดี่ยว โดยมีการสำรวจและมีโบรกเกอร์ชาวจีนที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าลูกค้าต่างชาติโดยส่วนมากนั้นเป็นชาวจีน โดยในส่วนของบ้านจัดสรรนั้นโดยส่วนมากผู้พัฒนาจะเป็นทุนท้องถิ่นผิดจากทางด้านคอนโดมิเนี่ยมที่จะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ผสม ๆ กัน

อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นหากต้องการการวิเคราะห์แบบลึกซึ้งมากขึ้นอาจจะต้องลงรายละเอียดในแต่ละโครงการให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีโดยภาพรวมนั้นจะเห็นได้ว่าอสังหาในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้พัฒนาโครงการไหนสามารถขายได้ก็จะขายได้เรื่อยๆ หากเจ้าไหนขายไม่ได้ก็จะเหลือสต็อคอยู่อย่างเดิม ถ้ามองลึกเข้าถึงสัดส่วนการขายให้กับชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างโครงการอรสิรินจะเห็นได้ว่าเป็นชาวจีนร้อยละ 49 และชาวไทยร้อยละ 51 โดยในส่วนของทำเลที่ขายดีจะเป็นบริเวณใกล้เซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น