คณะทำงานอาสาสมัคร มช. ลงพื้นที่ อ.แม่สรวย ออกปฏิบัติงานบริการสุขภาพชาวบ้านบนดอยสูงห่างไกลความเจริญ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยน้ำขุ่น ต. ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะทํางาน อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะทํางานอาสาสมัคร จากคณะแพทย์ศาสตร์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย โรงพยาบาลแม่สรวย และโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น โดยมี นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย กล่าวต้อนรับ โดยการออกงานบริการสุขภาพได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2563 เป็นต้นมา โดยทางมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจรักษาโรค จ่ายยา ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค แจกแว่นสายตายาวสําหรับผู้สูงอายุ และบริการตัดผมฟรี สำหรับวันนี้ ทางหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้ทันตกรรม (ตรวจสภาพฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน) โดยมีชาวบ้านห้วยน้ำขุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางมาใช้บริการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก เนื่องจากชาวบ้านอาศัยอยู่บนดอยสูงและห่างไกลความเจริญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น