รร.บ้านทุ่งแค้ว – รร.บ้านวังหลวง จัดโครงการว่ายน้ำให้นักเรียน

ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผอ.รร.บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยา) ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) เผยว่า รร.บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยา) ได้โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยของ รร.บ้านทุ่งแค้ว – วังหลวง ได้การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลทุ่งแค้วและวังหลวงที่อุดหนุนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า และขอขอบคุณ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบ จ.แพร่ ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สระว่ายน้ำฟรี โดยมีมีนักเรียนบ้านทุ่งแค้ว 36 คน และนักเรียนบ้านวังหลวง 14 คนรวม 50 คน มีครูควบคุม 5 คน มี ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผอ.รร.บ้านทุ่งแต้ว รับผิดชอบโครงการ โดยเริ่มเรียนทุกวันเสาร์และจะสิ้นเสร็จโครงการสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ผอ.รร.บ้านทุ่งแค้ว กล่าวถึงโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาชีวิตรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และเพื่อสร้างทักษะให้นักเรียน รู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ตามหลักมาตรฐานสากล

ร่วมแสดงความคิดเห็น