องคมนตรี เปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก” จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก ณข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี น.ส.ไหนควร แซ่ว่าง ประธานมูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนประเทศไทย พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนชาวไทยเชื้อสายอิ้วเมี่ยนทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และในประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมงาน เพื่อพบปะเชื่อมความสัมพันธ์และหล่อหลอมความสามัคคีในกลุ่มชาติติพันธุ์อิ้วเมี่ยน

โดยมีการเดินขบวนในชุดชนเผ่าอิ้วเมี่ยนจากประเทศต่าง ๆ เข้าสู่บริเวณงาน อย่างสวยงาม ไปด้วยสีสันของการแต่งกายและเครื่องประดับประดาและยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ นิทรรศการเครื่องประดับทำจากวัสดุเงิน การแสดง การสาธิตวิถีชีวิต และการละเล่นประจำชาติพันธุ์ของอิ้วเมี่ยน การร้องเพลงอิ้วเมี่ยนดั้งเดิมและร่วมสมัย การประกวดธิดาอิ้วเมี่ยน การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน

ทางด้าน น.ส.ไหนควร แซ่ว่าง ประธานมูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนประเทศไทย กล่าวว่า อิ้วเมี่ยน หรือเย้า เป็นชนชาติเชื้อสายจีนเดิม ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่าเมี่ยน หรืออิ้วเมี่ยน ซึ่งแปลว่ามนุษย์ ถิ่นเดิมของเมี่ยนอยู่ทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ต่อมา การทำมาหากินฝืดเคืองและถูกรบกวนจากชาวจีน จึงได้พร้อมใจกันอพยพมาทางตอนใต้ เข้าสู่เวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาวและทางตะวันออกของพม่า บริเวณรัฐเชียงตุงและภาคเหนือของไทย หลังจากสงครามเวียดนามยุติลงในปี พ.ศ. 2518 ได้มีอิ้วเมี่ยนอพยพหนีภัยหนีสงคราม เข้ามาอยู่ตามศูนย์อพยพต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น