เชียงใหม่จัดกิจกรรม Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020” ด้วยความร่วมมือของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ วงโยธวาทิตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สร้างบรรยากาศด้านดนตรีต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, Mr.Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น, Mr.Zhang Zhiwen นางสาวอัญญากาญจน์ โตโพธิ์ไทย กงสุลฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่, พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจจนุกุล สว.ตม.จว.เชียงใหม่, พ.ต.ต.มังกร แสนมา สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายมรกต ยศธำรง นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ, นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวชลดา เครือวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่, นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, นางสาววนิดา หัสดินทร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ดัชนีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, นางอารี ไหนาค ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานขาย บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และมีนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจร่วมชมการแสดงจำนวนมาก

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายใช้ศิลปะวัฒนธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองดนตรี “Chiang Mai City of Music” และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงดนตรี และดึงดูด ผู้สนใจในดนตรีเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ โดยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในกิจกรรม เป้าหมายคือการส่งเสริมและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลกพร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่การท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลัก ให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทาง ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

ดังนั้น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมบูรณาการกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ วงโยธวาทิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020” ขึ้นในทุกวันอาทิตย์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประตูท่าแพ จำนวน 8 สัปดาห์ อันจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ และสร้างบรรยากาศในฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น