ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับโล่ จากสภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ เข้ารับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รองผู้อำนวยการดีเด่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น นายกสมาคมผู้ปกครองครูดีเด่น และเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น จากว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น