สภ.แม่สรวย จัดอบรมโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมบ้านห้วยส้ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พ.ต.ต.สมศักดิ์ ตันติ๊บ สวป.สภ.แม่สรวย เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ปี 2563

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.จิตกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผกก.แม่สรวย ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภาวัต แก้วนันวรา รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.ต.สมศักดิ์ ตันติ๊บ สวป.ฯ, ร.ต.อ.ทัศน์ จันทร์เต็ม รอง สว.สส.ฯ และ ชป.ชมส.สภ.แม่สรวยฯ เปิดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด, กฎหมายจราจร, กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้, การแจ้งข้อมูลข่าวสารอาชญากรรม ทางไลน์ ผบช.ภ.5, เหตุด่วนเหตุร้ายโทร 191 การจดจำตำหนิรูปพรรณสัณฐานคนร้าย, ภัยใกล้ตัว, รณรงค์ป้องกันมลพิษหมอกควัน เพื่อนบ้านเตือนภัย โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

โดยมีส่วนราชการร่วมพิธีเปิดคือ ปลัด อ.แม่สรวย,สสอ., กำนัน ต.เจดีย์หลวง และ ทต.เจดีย์หลวง ร่วมดำเนินการบูรณาการให้งานบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยหมู่บ้านเป้าหมายหลัก บ้านห้วยส้ม ม.3 ต.เจดีย์หลวง มีราษฎรในหมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น