ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทาง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ เลขานุการ ประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรการ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว คณะทำงาน รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมฯ

ปัจจุบันได้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ในช่วงที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ซบเซาลง และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว จึงได้หารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อฟังความเห็นร่วมกัน ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

โดยประชาชนใน จ.เชียงใหม่ และผู้ประกอบการ สามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ จ.เชียงใหม่ ยังคงเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยว จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น