องค์การอนามัยโลก ตั้งชื่อไวรัสโคโรนา ใหม่ว่า “COVID-19”

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Covid-19 ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” หรือโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ที่มีการเริ่มต้นในปี 2019

WHO ระบุว่า การตั้งชื่อไวรัสจะหลีกเลี่ยงการอ้างอิงถึงสัตว์, ชนิดของสัตว์, ชื่อคน, วัฒนธรรม, ประชากร, อุตสาหกรรม, อาชีพ หรือสถานที่ตามภูมิศาสตร์ เพื่อไม่ให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการถูกตั้งเป็นชื่อของไวรัส

นายทีโดรส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ในการเลือกชื่อให้ไวรัส องค์การอนามัยโลกหลีกเลี่ยงที่จะพาดพิงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเจาะจง, สายพันธุ์ต่าง ๆ ของสัตว์ หรือกลุ่มคน ตามกรอบคำแนะนำสำหรับการตั้งชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงสร้างบาดแผลหรือมลทินให้แก่เมืองอู่ฮั่น

ก่อนหน้านี้ WHO ตั้งชื่อชั่วคราวให้ไวรัสใหม่นี้ว่า โรคกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน “2019-nCoV” ส่วนคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนในสัปดาห์นี้ ได้ตั้งชื่อให้ไวรัสนี้ชั่วคราว เช่นกันว่า novel coronavirus pneumonia หรือ NCP

ร่วมแสดงความคิดเห็น