แพร่จัดยิ่งใหญ่ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

จ.แพร่ จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เพื่อสักการะองค์พระธาตุ ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563 ชมฟรีตลอดงาน พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีองค์พระธาตุช่อแฮ เป็นประธาตุปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระข้อศอกซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากความสำคัญดังกล่าว

จ.แพร่ ได้กำหนดให้องค์พระธาตุประดิษฐ์อยู่บนหลังม้า เป็นตราสัญญาลักษณ์ของ จ.แพร่ และนำมาเป็นคำขวัญที่ว่า “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื่อเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” ประวัติการสร้างวัดพระธาตุช่อแฮนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ในด้านประวัติศาสตร์ จากพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย

หอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแฮว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1879 – 1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และบูรณะปฏิสังขรณ์ จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นประเพณีว่า ทุกปีชาว จ.แพร่ จะจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮขึ้น เพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุ ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ)มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญ โดยใช้ชื่องานว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปีนี้ตรงกับ วันที่ 2 -8 มีนาคม 2563

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ กล่าวว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปีนี้จัดพิเศษยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยเฉพาะวันที่ 2 มีนาคม 2563 วันแรกของงาน มีขบวนหลักแห่เครื่องสักการะพระธาตุ โดย อบจ.แพร่ สนับสนุนขบวนแห่สักการะพระธาตุที่ยิ่งใหญ่จากประชาชน 8 อำเภอ นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ของดีบ้านฉันแต่ละพื้นที่ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนฟ้อนไหว้สาป๋าระมีพระธาตุกว่า 200 คน ของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีชุมชน จ.แพร่ ขบวนแห่ของกระทรวงศึกษาธิการ ขบวนแห่ของ ทม.แพร่ เป็นต้น เวลา 19.00 น.ชมการแข่งขันตีกลองปู่จาพญาขาล จากเยาวชน 8 อำเภอ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและชิงแชมป์กลองปู่จา พร้อมชมการแสดงตีกลองปู่จา ที่ขึ้นชื่อจากทีมผู้แทนภาคเหนือตอนบน

โดย ททท.สนง.แพร่ สนับสนุน และตลอดงาน 2-8 มีนาคม 2563 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของ จ.แพร่ และศิลปินนักร้องชื่อดัง เช่น วันที่ 2 มีนาคม 2563 การแข่งขันตีกลองปูจาพญาขาล วันที่ 3 มีนาคม 2563 การแสดงศิลปินวงภูผาชล วันที่ 4 มีนาคม 2563 การแสดงของโรงเรียนเมืองแพร่ วันที่ 5 มีนาคม 2563 การแสดงของศิลปินธวัชเมืองเถิน วันที่ 6 มีนาคม 2563 การแสดงของศิลปินตั๊กแตน ชลดา วันที่ 7 มีนาคม 2563 การแสดงของศิลปินปูแดง แสงตะวัน วันที่ 8 มีนาคม 2563 การแสดงของศิลปินบัว กมลทิพย์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าโอทอปและสินค้าจากโรงงาน

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาในประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ดังนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วันที่ 25 กุมภาพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พิธีถวายบาตร ตานตุงและตานเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต วันที่ 2 มีนาคม พิธีเปิดงาน วันที่ 4 มีนาคม พิธีทำบุญกตัญญูบูชาบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทาน วันที่ 3-7 มีนาคม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ วันที่ 8 มีนาคม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ วันที่ 9 มีนาคม พิธีส่งพระมหาอุปคุต ณ น้ำแม่สาย พร้อมฟังเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก และทำบุญตักบาตรทุกเช้าตลอดงาน 7 วัน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง มาขอพรไหว้พระ เสริมบุญบารีทาน ระหว่างวันที่ 2- 8 มีนาคม 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น