พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม “ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ” (ประชารัฐสีชมพู) บ.สลวงใน อ.แม่ริม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม “ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ” (ประชารัฐสีชมพู) บ้านสลวงใน หมู่ที่ 2 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมลงพื้นที่อำเภอแม่ริม ในการนี้ นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอแม่ริม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย นางสาวโชติกา ยะแสน ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/ศูนย์สาธิตการตลาด (ประชารัฐสีชมพู) บ้านสลวงใน และคณะกรรมการ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มฯ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เป็นเงิน 608,000 บาท (เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2534)
2. มีคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 8 คน (สมาชิก จำนวน 418 คน)
3. มีเงินสัจจะออมทรัพย์ 6 ล้านกว่าบาท
4. ธนาคารข้าว 1 แห่ง
และ 5. โรงสีข้าว 1 แห่ง

ในปีงบประมาณ 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการยกระดับการดำเนินศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ อันส่งผลให้ศูนย์สาธิตการตลาดเกิดการต่อยอดพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น Trader ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือก “ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ” บ้านสลวงใน หมู่ที่ 2 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม ที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีหลักธรรมาภิบาลดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน จำนวน 1 แห่ง

สำหรับในวันนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอแม่ริม ได้เข้าร่วมบันทึกเทปจัดทำคลิปวีดีโอ “ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ (ประชารัฐสีชมพู) บ้านสลวงใน” ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น