รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดงานวันสถาปนา รร.ครบรอบ 41 ปี และเปิดบ้านวิชาการ “DEBSIRIN NEXT” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี และเปิดบ้านวิชาการ “DEBSIRIN NEXT” ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจากเจ้าวันทนีย์ ณ ลำพูน (จักรพันธุ์) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี และเปิดบ้านวิชาการ “DEBSIRIN NEXT” ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โอกาสนี้ ปลัดสักการ ณิยกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่, นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์, พล.ท.วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ อดีตผู้ช่วยทูตทหาร/ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร กัมพูชา, ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหารบริษัทท่อน้ำไทยจำกัด และแขกผู้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน

พร้อมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานครูและนักเรียน และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น