คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานนิทรรศการ One Love Art Exhibition หนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน งาน “ONE LOVE EXHIBITION” โดยมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (ONE LOVE) ณ ONE NIMMAN จังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปสนับสนุน 2 โครงการหลักของมูลนิธิฯ คือ “โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” และ “โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้”

นิทรรศการ One Love Art Exhibition จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2563 นี้มูลนิธิหนึ่งน้ำใจยังคงได้รับความอนุเคราะห์ในการส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน One Love Art Exhibition ครั้งที่ 2 จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักศึกษาและดารานักแสดงมากมายเช่นเคย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ, อ.วัฒนะ วัฒนาพันธุ์, อ.ธนกร ไชยจินดา, คุณธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (ปอม ชาน), คุณปัณพัท เตชเมธากุล (ยูน), คุณพิชญา โอสถเจริญผล (นัส), คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อค), คุณปรียวิศว์ นิลจุลกะ (ปาล์ม Instinct) ฯลฯ

ซึ่งศิลปินทุกท่านที่ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมซึ่งมูลนิธิหนึ่งน้ำใจทำให้มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การระดมแพทย์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นอกจากนี้ภายในงานยังมีความพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงวาดภาพสีน้ำจาก อ.ธนกร ไชยจินดา การบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ การแสดง Contemporary Dance, ดนตรี Folk Song, การแสดง Art Performance ต่างๆ รวมถึง Workshop ทำลาเต้อาร์ต, ทำพวงกุญแจ, งานปักลวดลายบนผ้า, และการทำ Popup การ์ดในธีมวาเลนไทน์เป็นต้นงานนิทรรศการ One Love Art Exhibition วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลาน One Square โครงการ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น