โรงพยาบาลเชียงรายเปิดคลินิคใหคำปรึกษาการกัญชารักษาโรค

เวลา 14.00 น.วันที่ 12 ก.พ.63 ที่คลินิกอายุรกรรมพิเศษชั้น 2 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โดยในพิธีมีการจัดกิจกรรมมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์กัญชาพร้อมหลักฐานทางการแพทย์อ้างอิง การเสวนาโดยแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องผลิตภัณฑ์กัญชาและหลักฐานทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กัญชาตามตำรับแผนไทย สรรพคุณด้านการรักษาโรคต่างๆ คำเตือนและข้อควรระวัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้

นายแพทย์ทศเทพ กล่าวการจัดตั้งคลินิคถือเป็นเรื่องที่ดีและจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ที่ใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อการรักษาโรคที่ไม่ตอบสนองจากการรักษาโรคตามปกติทั่วไป โดยหนึ่งในนั้นคือกัญชา ซึ่งการมีคลินิกที่มีแพทย์ที่มีความรู้ให้คำแนะนำจะทำให้เกิดความปลอดภัยและได้แง่คิดเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง

ด้านนายแพทย์ไชยเวช กล่าวว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคโดยเฉพาะแก่ผู้ป่วยที่เจ็บปวดทรมานจากโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง รวมทั้งไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันมีผู้ป่วยประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสารสกัดจากกัญชาจึงเป็นอีกทางเลือกในการรักษา ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งด่วนให้มีการเปิดบริการคลินิกดังกล่าวเพื่อให้มีการรักษาอย่างปลอดภัย รวดเร็วและครอบคลุม ทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดคลิกขึ้นโดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งประชาชนและผู้ป่วยสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้.

ร่วมแสดงความคิดเห็น