คอหวยส่อง ทะเบียนรถ “ลุงตู่” ลุยน่าน ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“ลุงตู่” ลงพื้นที่ จ.น่าน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดน่าน การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาป่าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเครื่องเงิน ผ้าทอ OTOPและสินค้าเกษตรแปรรูป นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความก้าวหน้าการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน: (Nan SandBox)

โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาส / นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)ให้แก่ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / นายวราวุธ ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)ให้แก่ผู้แทนชุมชนจำนวน 5 ราย

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาจังหวัดน่านในมิติต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาต (ทสจ.) จัดนิทรรศการ ส่งเสริมความรู้ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า ลดการใช้พลาสติกและโฟม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมีการแจกกล้าไม้มีค่าแก่ประชาชน หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ จัดให้ความรู้การทำเกษตรที่ยั่งยืน สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พืชและผัก ไม้ผล พันธุ์ปลา พร้อมทั้งมีการแจกเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว รวมถึง มอบเอกสารสิทธิ์ให้สมาชิกกองทุน โดยจะขอความกรุณาเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบเอกสารให้กับสมาชิกกองทุน จำนวน 1 คน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับไคโรน่าไวรัส และ PM2.5 พัฒนาชุมชน เรื่องการรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและนำเสนอผลของการให้บริการของกองทุน ในการนำไปสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสมาชิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /อุตสาหกรรม จัดนิทรรศการ เรื่องการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ และการสนับสนุนเงินของ สสว./ พาณิชย์จังหวัด จัดนิทรรศการการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และการขอรับใช้ตราสัญลักษณ์ น่านแบรนด์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่พลาดจับตาดูทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีที่นั่งลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะบรรดาคอหวยไม่ลืมใช้มือถือถ่ายภาพทะเบียน รถโตโยต้า อัลฟาร์ด สีขาว คือ 4 กฆ 2332  กรุงเทพมหานคร ที่จอดห้องมุก หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งหลายคนตั้งใจมาถ่ายภาพไว้ เพื่อนำไปเสี่ยงโชคประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น