พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อำเภอภูเพียง ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

0
24

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อำเภอภูเพียง ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ที่บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เวลา 16.35 น.ที่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไป นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ชมรำวง “มะเก่า”จากกลุ่มแม่บ้านอำเภอภูเพียง/นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลมอบภาพวาดเป็นของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี / เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

ประธานวิสาหกิจและผู้จัดการวิสาหกิจ นำเสนอข้อมูลและนำนายกเข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรจุดบรรจุเครื่องสำอางสมุนไพรลงบรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ และชมนิทรรศการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ Young Smart Farmer นวัตกรรมสินค้าปลอดภัย นิทรรศการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส SME bank กลุ่มชาเมี่ยง ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนชีววิถี สำหรับวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นต้นแบบชุมชนแห่งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน ปี 2550 ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด จนได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ การทำเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ใช้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างโอกาสมีรายได้สู่ชุมชน กิจการกลุ่มชีววิถีเป็นธุรกิจชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งชาวบ้านทุกคนถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร แบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งด้านการผลิต การตลาด ด้านบัญชี สมาชิกช่วยกันผลิตและบรรจุเครื่องสำอางสมุนไพร สมาชิกส่วนใหญ่ทำหน้าที่ปลูกสมุนไพรเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน ไพล ผักเชียงดา ใบหมี่ มะขามฯลฯ สมุนไพรเหล่านี้ถูกนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาผลิตเป็นสินค้ามากกว่า 35 ชนิด เช่น แชมพู สบู่ ครีมทาผิว ฯลฯ แชมพูทุกสูตร และครีมนวด สินค้าของกลุ่ม มีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด โดยการส่งพัสดุไปรษณีย์ และ จำหน่ายตรงให้แก่บริษัทเครื่องสำอาง

ปัจจุบันมีสมาชิก 675 คน มีทุนเรือนหุ้น 160,500 บาท มีสินทรัพย์ 2.1 ล้านบาท เงินทุน 1,644,785 บาท สินค้าของกลุ่มชีววิถีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เช่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มาช่วยพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยน เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต และนำเครื่องจักรมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต เช่น เครื่องปั่นแชมพู เครื่องปั่นสร้างเนื้อครีม เป็นต้น และทำการทดสอบค่า PH ทุกครั้งที่ผลิต และส่งมีการส่งตรวจคุณภาพการผลิต กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ปัจจุบัน สินค้าโอท็อปของกลุ่มฯ ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. เครื่องสำอางสมุนไพร 35 รายการ ภายใต้ชื่อการค้า “ชีวาร์” เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 ส่วนสินค้า “ชีวาน่า” เป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า เน้นส่งออกต่างประเทศ ภายใต้ชื่อบริษัท ชีววิถีเฮิร์บ จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น