ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขุ่น ดึงทุกภาคส่วนร่วมทำแนวป้องไฟป่าเขตรอยต่อ อ.แม่สรวย-เวียงป่าเป้า

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายดีมา ดำรงชัยวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ อบต. โครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชาวบ้านจิตอาสา ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่า ภายในพื้นที่เขตรอยต่อ จากบ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ไปยังเขตรอยต่อ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นระยะทาง 9 กม.

นายดีมา ดำรงชัยวิชิต ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขุ่น เผยว่า ไฟป่าที่ไหม้ทุกครั้ง สร้างความเสียหายให้กับผืนป่าชุมชนเรามาก พวกเราไม่ปฏิเสธถึงประโยชน์ของไฟป่าที่สร้างความสมดุลของระบบนิเวศป่า แต่ความรุนแรงที่ทวีคูณขึ้นของไฟป่าในภาวะวิกฤติโลกร้อนปัจจุบันทำลายป่าต้นน้ำของเรามากขึ้น กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่า และทรัพยากรป่าอย่างยิ่ง พวกเราจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเอง โดยระดมคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นแนวยาวเพื่อกำจัดเชื้อเพลิง แนวกันไฟจะสกัดไม่ให้ไฟที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งลุกลามเข้าไปอีกฟากหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น