พะเยา ฮือฮา ต้นมะพร้าวออกลูกเหมือนมะละกอกว่า 500 ลูก

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกมะพร้าวไว้จำนวนหนึ่งต้น เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาและปีนี้ ได้ออกลูกมีลักษณะคล้ายผลมะละกอ และมีหวีเหมือนกล้วย ซึ่งในต้นหนึ่งออกลูกมากกว่า 500 ลูก บริเวณรอบลำต้น จนสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็น

นายก๋องแก้ว เมืองมูล ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูต้นมะพร้าวที่เขาปลูกไว้เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุการณ์ประหลาด

โดยต้นมะพร้าวดังกล่าว ได้ออกลูกเป็นจำนวนมากบริเวณรอบลำต้น ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 500 ลูกและแต่ละลูกนั้นจะมี ผลคล้ายกับผลมะละกอขนาดเล็กที่ออกเรียงราย คล้ายกับกล้วย

ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าของ และเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากที่พบเห็น เนื่องจากต้นมะพร้าวต้นดังกล่าวนั้น มีลักษณะลูกที่แปลกแตกต่างจากมะพร้าวต้นอื่น ๆ และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน จนชาวบ้านหลายรายต่างตีความไปต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับการขอโชคลาภ

ขณะที่นายก๋องแก้ว ระบุว่า ต้นมะพร้าวดังกล่าวนั้น ได้ทำการซื้อพันธ์มาจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมะพร้าวดังกล่าวมีชื่อพันธ์ คือ มะพร้าว 100 หน่วยและนำมาปลูกไว้บริเวณหลังบ้านของตนเอง และเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการออกลูกเป็นครั้งแรก ก็มีผลเป็นลักษณะที่เห็นและในปีนี้ก็มีการออกลูกลักษณะเดียวกัน

ซึ่งตนเองบอกว่าอาจจะเป็นการผิดพลาดในเรื่องของภาวะภัยแล้ง หรือการขาดปุ๋ย จึงทำให้ผลผลิตมะพร้าวของตนเองนั้น มีลักษณะที่แตกต่างจากมะพร้าวของคนอื่น ๆ

ขณะที่เพื่อนบ้านหลายรายระบุว่า มะพร้าวที่ออกลูกลักษณะดังกล่าวนั้น ไม่เคยพบเห็นในที่แห่งใด และเป็นเรื่องที่แปลกมาก ที่ผลมะพร้าวมีลักษณะที่คล้ายกับกล้วยหรือมะละกอ และออกลูกเรียงรายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นการให้โชคลาภกับเจ้าของก็เป็นได้

สัมภาษณ์….นายก๋องแก้ว เมืองมูล ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น