ผวจ.แพร่ เดินสายที่ อ.ร้องกวาง งานแรกหนาวนี้ปันสุข ถัดมา พบเกษตรกรที่เดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบสิ่งของปันน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ด้านรายได้และครัวเรือนยากลำบาก ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

โครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ขาดผู้อุปการะ และเยาวชนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การกีฬา หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอร้องกวาง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมและข้าวโพด

เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้พิจารณาแก้ไขปัญหา เบื้องต้น โดยมอบหมายให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบโดยด่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น